tablica

W języku Swift, tablica (ang. array) to kolekcja uporządkowanych elementów, które mają ten sam typ danych. Tablice pozwalają na przechowywanie wielu wartości w jednej zmiennej i dostęp do nich za pomocą m.in. indeksów.

Tablice są bardzo przydatne w programowaniu, gdy chcemy trzymać dane w strukturze o stałym rozmiarze lub dynamicznie dodawać, usuwać i modyfikować elementy.

Przykład deklaracji tablicy przechowującej wartości typu Int:

var liczby: [Int] = [1, 2, 3, 4, 5]

» Słownik pojęć Swift