for

for - słowo klucz tzw. keyword służący do deklaracji pętli, a więc bloku kodu wykonywanego wielokrotnie.

W języku Swift, pętla for to konstrukcja programistyczna, która umożliwia wielokrotne wykonanie określonego bloku kodu dla zestawu elementów lub zakresu wartości. Pętla for jest przydatna, gdy chcemy powtarzać pewne czynności określoną ilość razy lub w przypadku, gdy chcemy iterować przez kolekcje danych, takie jak tablice, zbiory lub słowniki.

Składnia pętli for w Swift jest następująca:

let liczby = [1,3,5,7,9]
for liczba in liczby {
    // Kod do wykonania dla każdego elementu w kolekcji, wypisz na konsole każdą liczbę
        print(liczba)  
}

Ważne by pamiętać, że w Swift domyślna konstrukcja FOR to jest tzw. konstrukcja FOR IN. Warta uwaga, gdybyśmy chcieli porównywać język Swift z innymi językami np. C++.

» Słownik pojęć Swift