func

func - słowo klucz tzw. keyword, którego używamy, gdy definiujemy nową funkcję.

Funkcja w języku Swift to blok kodu, który wykonuje określone zadanie lub obliczenia i może być wywoływany w różnych miejscach w programie.

Funkcje pomagają w organizacji kodu, ponieważ pozwalają na podział dużego zadania na mniejsze, bardziej zarządzalne fragmenty.

Aby zdefiniować funkcję w Swift, używamy następującego zapisu, przykładowo:

func dodajDwieLiczby(parametr1: Int, parametr2: Int) -> Int {
    // Kod funkcji
    return parametr1+parametr2
}

» Słownik pojęć Swift