var

var - słowo klucz tzw. keyword.

Definiuje nową zmienną, której wartość może być w późniejszym czasie zmieniona.

Przykład użycia: var name = "Ada"

» Słownik pojęć Swift