Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

.

.ssh

.ssh to katalog (folder) w systemie plików, który jest używany do przechowywania kluczy i innych plików związanych z protokołem Secure Shell (SSH).

SSH to szyfrowany protokół komunikacyjny, który zapewnia bezpieczne połączenia sieciowe i zdalny dostęp do serwerów. Mówiąc w skrócie to dostęp do innych komputerów w ramach Terminal, gdzie hasłem są pliki (para plików) jeden z tzw. kluczem publicznym a drugi kluczem prywatnym.

 

Opis dokładniejszy dla nerdów:

W katalogu .ssh znajdują się zazwyczaj następujące pliki:

  1. id_rsa: To jest prywatny klucz RSA, który jest używany do uwierzytelniania klienta SSH w celu bezpiecznego logowania na zdalny serwer.

  2. id_rsa.pub: To jest klucz publiczny RSA odpowiadający prywatnemu kluczowi. Klucz publiczny jest przekazywany na serwer, z którym chcemy się połączyć, aby potwierdzić naszą tożsamość.

  3. known_hosts: W tym pliku znajdują się informacje o hostach, do których użytkownik wcześniej się łączył przez SSH. Dzięki temu klient SSH może zweryfikować, czy host, do którego próbuje się połączyć, jest zaufany i czy nie zmienił się klucz hosta.

  4. config: Plik konfiguracyjny, w którym można zdefiniować różne ustawienia dla połączeń SSH, takie jak aliasy hostów, konfiguracje tuneli itp.

Katalog .ssh znajduje się zazwyczaj w katalogu domowym użytkownika (np. /home/nazwa_użytkownika/ w systemach Linux, /Users/nazwa_użytkownika/ w macOS). Ten katalog ma ściśle określone uprawnienia dostępu, aby chronić klucze przed nieautoryzowanym dostępem.

Oczywiście są inne typy kluczy i nie tylko id_rsa.

Ważne podkreślenia jest, że kluczem publicznym możemy się dzielić z innymi, a wręcz musimy np. serwisem github.com jeśli chcemy uzyskać dostęp do naszego repozytorium, ale już klucz prywatny to nasze tj. hasło i niewolno! go nikomu udostępniać!