Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

P

pwd

W terminalu: "pwd" to skrót od anglojęzycznego wyrażenia "Print Working Directory" (tłum. "Wypisz Bieżący Katalog").

Komenda "pwd" służy do wyświetlenia pełnej ścieżki (ścieżki bezwzględnej) do bieżącego katalogu, w którym aktualnie znajduje się użytkownik.

Przykład wykonania:

ak@MBP14 ~ % pwd
/Users/ak