Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

M

mkdir

mkdir - (MaKe DIRectory) to polecenie używane w wierszu poleceń (np. w terminalu w systemach Unix-like, takich jak Linux i macOS), aby utworzyć nowy katalog (folder) w systemie plików.

Przykładowe wykonanie:

mkdir nazwaKatalogu