Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

L

ls

W terminalu: "ls" to skrót od komendy "list" (tłum. "wypisz" lub "wyświetl").

Komenda "ls" służy do wyświetlenia zawartości bieżącego katalogu, czyli listy plików i katalogów znajdujących się w danym miejscu w strukturze systemu plików.

Kiedy użytkownik wpisze "ls" w terminalu i naciśnie klawisz Enter, terminal wyświetli listę plików i katalogów w bieżącym katalogu. Standardowo komenda "ls" wyświetla tylko nazwy plików i katalogów w formie listy, ale można również użyć różnych opcji, aby uzyskać dodatkowe informacje, takie jak rozmiar plików, daty modyfikacji, uprawnienia do plików itp.

ls      (wyświetlenie biężącego katalogu)

ak@MBP14 folder_example % ls
test_file_1.txt test_file_2.txt test_file_3.txt
 

ls -l   (wyświetlenie zawartości bieżącego katalogu ze szczegółowymi informacjami)

ak@MBP14 folder_example % ls -l
total 0
-rw-r--r--  1 ak  staff  0 Jul 29 12:50 test_file_1.txt
-rw-r--r--  1 ak  staff  0 Jul 29 12:50 test_file_2.txt
-rw-r--r--  1 ak  staff  0 Jul 29 12:50 test_file_3.txt
 

ls -a     (wyświetlenie ukrytych plików, a więc plików zaczynających się od kropki)

ak@MBP14 folder_example % ls -a 
. .hidden_test_file_1.txt test_file_2.txt
.. test_file_1.txt test_file_3.txt

 

ls -la     (połączenie opcji -l czyli szczegółowe informacje oraz pokazania plików ukrytych -a)

ak@MBP14 folder_example % ls -la
total 0
drwxr-xr-x    6 ak  staff   192 Jul 29 12:50 .
drwxr-x---+ 156 ak  staff  4992 Jul 29 12:50 ..
-rw-r--r--    1 ak  staff     0 Jul 29 12:50 .hidden_test_file_1.txt
-rw-r--r--    1 ak  staff     0 Jul 29 12:50 test_file_1.txt
-rw-r--r--    1 ak  staff     0 Jul 29 12:50 test_file_2.txt
-rw-r--r--    1 ak  staff     0 Jul 29 12:50 test_file_3.txt