Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

C

cat

cat - to polecenie w terminalu używane w systemach Unix podobnych (takich jak Linux i macOS) do wyświetlania zawartości plików tekstowych w konsoli.

Nazwa "cat" jest skrótem od "concatenate" (łączenie), ale jego głównym zastosowaniem jest wyświetlanie zawartości pojedynczych plików tekstowych.

Przykładowe użycie:

ak@MBP14 folder_example % cat test_file_1.txt 
To jest przykładowa treść, przykładowego pliku tekstowego.
ak@MBP14 folder_example % 

cd

cd - (Change Directory) to polecenie używane w terminalu, które umożliwia zmianę aktualnego katalogu, w którym się znajdujemy na inny katalog w strukturze plików.

Krótko opisując, po wpisaniu polecenia cd w terminalu, możemy podać ścieżkę do docelowego katalogu, do którego chcemy się przemieścić, a następnie naciśnięciem Enter zmieniamy bieżący katalog roboczy na ten nowy.

Przykładowe wykonanie:

ak@MBP14 ~ % cd folder_example 
ak@MBP14 folder_example % 

clear

clear - to polecenie w terminalu służące do wyczyszczenia zawartości ekranu konsoli. Po jego wykonaniu, widok konsoli zostaje "oczyszczony", a na ekranie nie ma już widocznych wcześniejszych poleceń, komunikatów ani wyników.