git init

Terminal: komenda, która tworzy nowe repozytorium Git w bieżącym katalogu (jeśli nie istnieje).

Przykładowe wykonania - inicjalizacja repozytorium lokalnego GIT w bieżącym katalogu:

ak@MBP14 folder_example % git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint: 
hint: git config --global init.defaultBranch <name>
hint: 
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint: 
hint: git branch -m <name>
Initialized empty Git repository in /Users/ak/folder_example/.git/

Linijki rozpoczynające się od słowa hint: są tylko wskazówką. Najważniejszą informacją jest ten napis:

Initialized empty Git repository in /Users/ak/folder_example/.git/

On potwierdza nam, że inicjalizacja GIT przebiegła pomyślnie - tzw. sukces (nie wystąpiły żadne błędy)

» Słownik pojęć GIT