git

Terminal: polecenie "git" służy do korzystania z systemu kontroli wersji Git, który umożliwia zarządzanie projektem, śledzenie zmian w kodzie źródłowym, oraz współpracę z innymi programistami.

Po komendzie git powinniśmy użyć dalszego polecenia do wykonania.

Np. gdy bieżący katalog nie jest śledzony przez GIT, to możemy zainicjować lokalne repozytorium komendą:

git init

» Słownik pojęć GIT