pwd

W terminalu: "pwd" to skrót od anglojęzycznego wyrażenia "Print Working Directory" (tłum. "Wypisz Bieżący Katalog").

Komenda "pwd" służy do wyświetlenia pełnej ścieżki (ścieżki bezwzględnej) do bieżącego katalogu, w którym aktualnie znajduje się użytkownik.

Przykład wykonania:

ak@MBP14 ~ % pwd
/Users/ak

 

» Słownik pojęć Terminal