.frame

W SwiftUI, "frame" to jeden z modifikatorów, który służy do określenia rozmiarów widoku (View).

Pozwala programiście kontrolować szerokość i wysokość widoku oraz jego pozycję w kontenerze, w którym się znajduje. Modifikator "frame" jest często używany do precyzyjnego ustawiania wymiarów i położenia widoków w interfejsie użytkownika.

Składnia modifikatora "frame" w SwiftUI jest następująca:

.frame(width: {szerokość}, height: {wysokość}, alignment: {wyrównanie})

» Słownik pojęć SwiftUI