git remote add

git remote add to polecenie używane w systemie kontroli wersji Git, które służy do dodawania zdalnego repozytorium do bieżącego lokalnego repozytorium. Po dodaniu zdalnego repozytorium, będziemy mogli pobierać z niego zmiany (za pomocą git pull) i przesyłać nasze zmiany na ten zdalny serwer (za pomocą git push).

Składnia polecenia git remote add jest następująca:

git remote add <nazwa> <adres_url>

» Słownik pojęć GIT