git pull

git pull - to polecenie używane w systemie kontroli wersji Git do pobrania i zintegrowania najnowszych zmian z zdalnego repozytorium do bieżącego lokalnego repozytorium.

Czyli jeżeli inny użytkownik wysłał ze swojego komputera zmiany do zdalnego repozytorium GIT np. github.com to tym poleceniem git pull możemy pobrać te zmiany z github.com na nasz komputer.

» Słownik pojęć GIT