git push

git push origin - to polecenie używane w Git do wysyłania zmian (commits) z lokalnego repozytorium do zdalnego repozytorium.

Zdalne repozytorium skonfigurowane jest pod nazwą origin, a więc jako zdalny punkt docelowy o nazwie "origin".

Konfiguracja ręczna zdalnego repozytorium (robi się to tylko raz, albo jest automatycznie konfigurowane, gdy pobieramy repozytorium poleceniem git clone {url_repo}) odbywa się za pomocą komendy git remote add origin

Przykładowe wykonanie w kodzie:

git push origin master

master to nazwa branch'a, oczywiście zmiany wysyłamy na zdalny serwer np. github.com z branch'a nas interesującego. Jedynie w przykładzie użyto brancha master.

» Słownik pojęć GIT