cat

cat - to polecenie w terminalu używane w systemach Unix podobnych (takich jak Linux i macOS) do wyświetlania zawartości plików tekstowych w konsoli.

Nazwa "cat" jest skrótem od "concatenate" (łączenie), ale jego głównym zastosowaniem jest wyświetlanie zawartości pojedynczych plików tekstowych.

Przykładowe użycie:

ak@MBP14 folder_example % cat test_file_1.txt 
To jest przykładowa treść, przykładowego pliku tekstowego.
ak@MBP14 folder_example % 

» Słownik pojęć Terminal