cd

cd - (Change Directory) to polecenie używane w terminalu, które umożliwia zmianę aktualnego katalogu, w którym się znajdujemy na inny katalog w strukturze plików.

Krótko opisując, po wpisaniu polecenia cd w terminalu, możemy podać ścieżkę do docelowego katalogu, do którego chcemy się przemieścić, a następnie naciśnięciem Enter zmieniamy bieżący katalog roboczy na ten nowy.

Przykładowe wykonanie:

ak@MBP14 ~ % cd folder_example 
ak@MBP14 folder_example % 

» Słownik pojęć Terminal