git add

git add <nazwa_pliku>  Dodaje określony plik w kolejce do zatwierdzenia zmian, aby został uwzględniony w następnym commicie.

Przykładowe wykonanie:

ak@MBP14 folder_example % git add .hidden_test_file_1.txt
ak@MBP14 folder_example % 

Jeśli chcemy za jednym poleceniem śledzić wszystkie pliki, to możemy użyć:

ak@MBP14 folder_example % git add *
ak@MBP14 folder_example % 

Gwiazdka * oznacza, że wszystkie znaki są akceptowane, a więc wszystkie pliki zostaną dodane do listy zatwierdzenia dokonanych zmian. Oczywiście musimy potwierdzić zatwierdzenie zmian za pomocą git commit

Możemy także użyć zapisu git add . (kropka zamiast gwiazdki)

» Słownik pojęć GIT