git status

Terminal: komenda, która wyświetla status bieżącego repozytorium, pokazując zmienione pliki i aktualną gałąź - branch.

Pliki, które po wykonaniu tego polecenia są koloru:

  • czerwonego, tzn. że nie są "śledzone" zmiany przez system kontroli wersji GIT i nie będą uwzględnione podczas zatwierdzania zmian poleceniem git add
  • zielonego, tzn. że te pliki lub zmiany w tych plikach zostaną uwzględnione podczas wykonania zatwierdzania zmian - git commit

Przypadek, kiedy git nie śledzi zmian w obecnym katalogu:

ak@MBP14 folder_example % git status
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git

Tzn. że GIT nie ma nic wspólnego z tym katalogiem i jeśli chcemy śledzić zmiany w plikach za pomocą GIT, to powinniśmy pierw zainicjalizować repozytorium lokalne GIT w tym folderze. Możemy to zrobić za pomocą komendy: git init

Przypadek, kiedy git śledzi zmiany w obecnym katalogu (świeżo po zainicjowaniu GIT metodą git init):

ak@MBP14 folder_example % git status
On branch master
No commits yet
 
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
.hidden_test_file_1.txt
test_file_1.txt
test_file_2.txt
test_file_3.txt
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

GIT informuje nas, że te pliki nie są śledzone i nie będą uwzględnione przy zatwierdzaniu zmian poleceniem git commit. Jeśli chcemy je uwzględnić, to musimy te pliki dodać (muszą być zielone nie czerwone) metodą git add nazwa pliku.

Przykładowe dodanie pliku .hidden_test_file_1.txt aby było uwzględnione przy zatwierdzaniu zmian:

ak@MBP14 folder_example % git add .hidden_test_file_1.txt
ak@MBP14 folder_example % 

Nie wystąpił żaden błąd, a więc nie mamy informacji.

By dowiedzieć się jaki jest obecny status zmian, należy ponownie wykonać polecenie git status

ak@MBP14 folder_example % git status
On branch master
No commits yet
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
new file:   .hidden_test_file_1.txt
 
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
test_file_1.txt
test_file_2.txt
test_file_3.txt

Mamy teraz jasną informację od GIT, że zostaną zatwierdzone tylko zmiany w pliku .hidden_test_file_1.txt (ten plik jest koloru zielonego, reszta czerwone), gdy zatwierdzimy zmiany poleceniem git commit

» Słownik pojęć GIT