Bool

W języku Swift, Bool jest typem danych reprezentującym wartości logiczne.

Typ Bool może przyjąć tylko dwie możliwe wartości: true (prawda) lub false (fałsz). Służy do określania stanów logicznych, takich jak spełnienie pewnych warunków czy prawdziwość pewnych zdań.

Możemy sobie to wyobrazić jako stan żarówki. Mogą być jedynie dwa przypadki: świeci lub nie, a więc na pytanie Czy żarówka świeci możemy odpowiedzieć typem Bool, a więc TAK - true lub NIE - false.

Przykłady użycia Bool w Swift:

let prawda: Bool = true
let fałsz: Bool = false
 
if prawda {
    print("To jest prawda!")
} else {
    print("To jest fałsz!")
}

» Słownik pojęć Swift